Powrót na stronę główną Po polsku In english
Kursy -> Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek -> Kurs szczepień ochronnych
[tytuł strony]

Kurs specjalistyczny z zakresu "Szczepień ochronnych" dla pielęgniarek


  • Podstawowe informacje
  • Egzamin
  • Program kursu
  • Kadra
  • Akty Prawne
  • Pytania i Odpowiedzi

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs specjalistyczny z zakresu "Szczepień ochronnych" dla pielęgniarek
Cel kursu Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania szczepień ochronnych.
Odbiorcy kursu pielęgniarki
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu (kserokopia)
  • posiadanie przez pielęgniarkę co najmniej trzymiesięcznego stażu w zawodzie (zaświadczenie)
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • wpłata zaliczki w wysokości 200zł na konto Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego, w tym: 80 godzin dydaktycznych
Zajęcia teoretyczne 35 godzin
Zajęcia praktyczne 45 godzin
Czas trwania 1,5 miesiąca
Koszt szkolenia (całkowity) 400 zł
Dofinansowanie/zwrot kosztów -
Koszt uczestnika 400 zł
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 25
Data otrzymania pozwolenia 11.03.2009 Zobacz decyzję
Kierownik kursu -
Kontakt mgr Piotr Pękała
Telefon 76 854-99-39
Skype -
E-mail szkolenia@wsmlegnica.pl
Planowany termin rozpoczęcia kursu II edycja: 16.03.2013 r. (po uzyskaniu min. ilości zgłoszeń)


Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin
Instytucja egzaminująca Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
Ilość sesji egzaminacyjnych w ciągu roku -
Forma egzaminu Test wyboru
Maksymalna liczba punktów (odpowiedzi) 60 pytań - max. 60 pkt
Odsetek punktów (odpowiedzi) niezbędny do zdania egzaminu (w %) min. 70% (42 pkt.)
Czas zdawania testu 1 godzina
Koszt egzaminu 0
Zdawalność 100% (ostatnia edycja kursu-kwiecień 2009)
Data publikacji wyników egzaminu W dniu egzaminu
Zaświadczenie W dniu egzaminu
Data pisemnego - indywidualnego powiadomienia o wynikach egzaminu -
Przykładowe pytania Zobacz przykładowe pytania
Regulamin egzaminu -

Plan nauczania

Moduł Tematyka Liczba godzin
I Organizacja szczepień ochronnych w Polsce (teoria) 7
II Podstawy szczepień ochronnych (teoria) 14
III Szczepienia noworodków (teoria) 4
IV Szczepienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (teoria) 10
  Razem 35

Staż

Moduł Tematyka Liczba godzin
III Oddział noworodkowy 15
Iv Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży 10
IV poradnia pulmonologiczna 10
IV podstawowa opieka zdrowotna (gabinet zabiegowy) 10
  Razem 45
Prof. dr hab. med. Hanna Gajewska
Mgr Grażyna Filipowicz

Pytania i Odpowiedzi


Pytanie Jakie warunki muszę spełnić aby rozpocząć kurs specjalistyczny?

Warunkiem przystąpienia do kursu specjalistycznego jest złożenie przez pielęgniarkę wniosku o dopuszczenie do kursu do organizatora kształcenia w terminie przez niego ustalonym, posiadanie przez pielęgniarkę co najmniej 3-miesięcznego stażu w zawodzie potwierdzone na zaświadczeniu z kadr swojego zakładu pracy bądź na podstawie świadectwa pracy oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu a także uiszczenie zaliczki za kurs na konto Wyższej Szkoły Medycznej, najpóźniej tydzień po złożeniu/ wysłaniu dokumentów.


Pytanie W jakich terminach odbywają się zajęcia?

Zajęcia (wykłady) dobywają się w weekendy (w sobotę i niedzielę) a zajęcia stażowe w terminach ustalanych przez Organizatora (w godzinach funkcjonowania danej placówki stażowej).


Pytanie Jakie jest postępowanie w przypadku niezdania egzaminu końcowego?

W razie niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego pielęgniarka, położna może przystąpić do poprawkowego egzaminu w najbliższym wyznaczonym przez organizatora terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin dla danej dziedziny, nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia kursu.


Pytanie Ile razy można zdawać egzamin poprawkowy?

Trzy razy. W razie trzykrotnego uzyskania przez pielęgniarkę, położną niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego pielęgniarka, położna w celu uzyskania dyplomu zdanego kursu specjalistycznego w danej dziedzinie pielęgniarstwa może ponownie ubiegać się o odbycie kursu i ponowne przystąpienie do egzaminu.


Pytanie W których szpitalach mogę zaliczyć staż / praktyki w ramach kursu specjalistycznego ?

Pielęgniarka biorąca udział w kursie odbywa staż zgodnie z programem kursu w terminach podanych przez organizatora i w wyznaczonych przez niego placówkach, z którymi ma podpisane umowy.


Pytanie Czy mogę liczyć na zwrot kosztów bądź dofinansowanie z innych źródeł w przypadku szkolenia/kursu pełnopłatnego?

O ewentualne dofinansowanie/ zwrot kosztów prosimy pytać w okręgowych izbach pielęgniarskich, pod które Państwo podlegają - Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.

do góry 
Mapa serwisu Webmaster