Powrót na stronę główną Po polsku In english
Studia licencjackie -> Pielęgniarstwo pomostowe POKL 2013-2014
[tytuł strony]
 • POKL
 • Podstawowe informacje
 • Plan studiów
 • Program studiów
 • Kadra
Uczelnia prowadzi projekt w ramach:
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet II:
"ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU
ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA
STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH"

DZIAŁANIE 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

PODDZIAŁANIE 2.3.2
"Doskonalenie zawodowe kadr medycznych - projekty systemowe"


na studia pomostowe na rok akademicki 2013/2014 (październik 2013 - czerwiec 2014 – tok A/B - 2 semestry)


Regulamin rekrutacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Warunki rekrutacji:
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na studia poprzez stronę www (od 14 marca od godz. 10.00)
 • dostarczenie następujących dokumentów do dziekanatu uczelni w Legnicy ul. Powstańców Śląskich 3 (Parter, sala nr 3) które będą przyjmowane od dnia 26 marca 2013 od godz. 8.00

 1. Świadectwo dojrzałości w oryginale (plus ksero)
 2. Dyplom ukończenia szkoły medycznej (oryginał plus ksero)
 3. 3 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle
 4. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów
 5. Kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 6. Zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy o zatrudnieniu (2 egzemplarze)
 7. Potwierdzenia prawa wykonywania zawodu (kserokopia)
 8. Zaświadczenia potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (staż pracy i zakres obowiązków) - niezbędne do dokonania odliczeń zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przez uczelnię oraz ich zbiorcze zestawienie, według wzoru załączonego poniżej: Druk oraz przykład wypełnienia
 9. Zaświadczenie o realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej pacjenta


o kolejności rejestracji na studia decyduje data i godzina złożenia kompletu dokumentów wskazanych powyżej


Uczelnia potwierdza protokołem złożenie kompletu dokumentów, które jest wydawane w momencie składania dokumentów w dziekanacie uczelni.

Wpisowe wynosi 85 zł (jedyna opłata studenta). Nie obowiązuje zwrot wpisowego przy rezygnacji studenta.
Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo pomostowe, Tok A/B (dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 i później).
Celem studiów jest
 • Uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa,
Ilość godzin ogółem 1187 godziny
w tym, teoria 437 godzin
w tym, zajęcia praktyczne 110 godzin
w tym, praktyki zawodowe 640 godzin
Ilość semestrów 2
Wpisowe 70 zł
Koszty kształcenia -
Całkowite koszty nauki -
Planowane stypendia w roku Kalendarzowym 2013*
 • socjalne 400 zł/miesiąc (2000 zł/semestr)
 • dla niepełnosprawnych 200 zł/miesiąc (1000 zł/semestr)
*Wysokość stypendiów w 2013 i 2014 może podlegać zmianom, gdyż jest uzależniona od wielu czynników takich jak m.in.:
 1. wysokości dotacji na stypendia z MNiSW,
 2. ilości podań złożonych przez studentów na poszczególne typy stypendiów: socjalne, dla niepełnosprawnych, naukowe,
 3. ilości studentów kontynuujących naukę na studiach II stopnia
Nr rachunku bankowego ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Terminy i miejsce spotkań Dni spotkań: piątek, sobota, niedziela Miejsce: 59-220 Legnica, ul. Powstańców Śl. 3
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale (plus ksero),
 • Kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • 3 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów (od lekarza medycyny pracy),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty - wpisowe,
 • Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki,
 • Potwierdzenie prawa wykonywania zawodu (kserokopia),
 • Zaświadczenia potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe - druk do odliczeń,
 • Nagłówek wyciągu bankowego zawierający nr rachunku bankowego studenta (niezbędne do wypłaty stypendium).
Osoby kontaktowe mgr Joanna Strzyżewska, Dziekanat
Telefon (76) 724 51 58
e-mail dziekanat@wsmlegnica.pl

prof nadzwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu dr hab. nauk med. Wojciech Mędrala


dr n. medycznych – 1988 r.
dr hab. n. med. w zakresie chorób wewnętrznych – 2000 r.
zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego WSM od 01.10.2006 r.

prof nadzwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu dr hab. nauk medycznych Stanisław Szymaniec


dr n. med. – 1970 r.
dr hab. n. med. w zakresie immunologii – 1979 r.
zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego WSM od 01.08.2006 r.

dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski - REKTOR


dr n. farm. - 1969 r.;
dr hab. n. farm. w zakresie chemii organicznej - 1978 r.
zatrudniony na stanowisku prof. WSM od 18.11.2004 r.
Rektor WSM od 30.08.2005 r.

prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski - PROREKTOR


dr n. med.- 1962 r.;
dr hab. n. med. w zakresie chirurgii - 1972 r.
tytuł profesora n. med. - 1987 r.
zatrudniony na stanowisku prof. WSM od 01.10.2005 r.

dr n. med. Wiktor Marian Piotrowski


dr n. med. – 1987 r.
Docent WSM od 1.10.2008 r.
wykładowca WSM od 1.10.2008 r.

dr n. med. Adam Kuźmiński


dr n. med. – 2003 r.
wykładowca WSM od 02.2008 r.

dr n. med. Jarosław Czeszejko-Sochacki


dr n. med. – 2005 r.
ordynator pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
wykładowca WSM od 26.05.2006 r.

do góry 
Mapa serwisu Webmaster