Powrót na stronę główną Po polsku In english
O uczelni -> Kadra
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • Z
 • Ż

prof. nadzw. dr hab. n. med Janusz Bielawski - PROREKTOR


dr n. med.- 1962 r.
dr hab. n. med. w zakresie chirurgii - 1972 r.
tytuł profesora n. med. - 1987 r.
zatrudniony na stanowisku prof. WSM od 01.10.2005 r.

Opublikował ok. 100 publikacji naukowych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.
Był promotorem dziewięciu prac doktorskich zakończonych uzyskaniem stopnia dr nauk medycznych. Specjalizację z chirurgii urazowo-ortopedycznej uzyskało pod jego kierunkiem I stopnia - 15 lekarzy, II stopnia - 6 lekarzy.

 • Traumatologia
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

mgr Balicka Agata

 • j.niemiecki


mgr Balińska Maria

 • Auditowanie systemów BHP


mgr Bartkiewicz Aleksandra

 • Podstawy masażu klasycznego


mgr Bejster Iwona

 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne chirurgiczne
 • Seminarium licencjackie


mgr Bielecki Rafał

informatyk
 • Technologia informacyjna


mgr Biłogan Lidia

 • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • Leczenie bólu i sedacja w medycynie ratunkowej
 • Seminarium licencjackie

mgr pielęgniarstwa Urszula Chudzik


mgr pielęgniarstwa - 2006 r.
Wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej od 12.04.2008 r.

 • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • Udrażnianie układu oddechowego


dr n. med. Jarosław Czeszejko-Sochacki


dr n. med. – 2005 r.

Specjalista w zakresie pediatrii i alergologii. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy na stanowisku ordynatora oddziału dziecięcego.
Był promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich WSM.
Wykładowca w WSM od 2006.

 • Ostre wysypki i ostre stany zakaźne
 • Pediatria
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Alergologia
 • Seminarium licencjackie i magisterskie


mgr Dwojak Dorota


 • Biologia i mikrobiologia
 • Toksykologia

Dr n. med Ahmed Elsaftawy


Dr n. med - 2009 r.
Specjalista z chirurgii ogólnej - 2009 r.

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2004 - 2006 wykładowca, dla studentów anglojęzycznych, na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracuje jako ST. Asystent w szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy.

Od 1 września 2009 r. wykładowca WSM.

 • Seminarium licencjackie i magisterskie

mgr pielęgniarstwa Fenik Henryk


 • Postępowanie na miejscu wypadku
 • Traumatologia narządu ruchu
 • Postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne w zespole zmiażdżeniowym, urazach kregosłupa i rdzenia kregowego, urazach miednicy i urologicznych, obrażeniach brzucha

mgr Filipowicz Grażyna

 • Podstawy szczepień ochronnych
 • Szczepienia noworodków

mgr Franków Dorota

 • Polskie i międzynarodowe normy zarządzania BHP

mgr Gibała Artur

 • Ochrona wlasności intelektualnej

mgr Graif Karolina

 • j. angielski

dr n. med. Grajczyk Elżbieta

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne internistyczne
 • Choroby zakaźne
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

dr n. med. Hadryś Tomasz

 • Psychoterapia

mgr Hubert-Kąkol Alina

 • Interna i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne internistyczne
 • Tanatologia

mgr Iwanyniuk Halina

 • j.niemiecki

dr Jagiełowicz Alina

 • Filozofia


mgr Juszyński Paweł

 • Wypadek z udziałem specyficznych chorych (ciężarne, chorzy psychicznie, dzieci)
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenia masowe, mnogie, pojedyńcze, segregacja wstępna, kareta udzielanej pomocy, logistyka
 • Seminarium licencjackie

mgr Kaczmarek Andrzej

 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego

mgr pielęgniarstwa Kaczorowski Janusz


mgr pielęgniarstwa - 1990 r.
Wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej od 11.04.2008 r.
 • Wypadek masowy. Triage. Etyczne aspekty segregacji chorych. Postępowanie z "trudnymi" chorymi
 • Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych i postępowanie w ostrych stanach
 • Postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne w oparzeniach, odmrożeniach, hipotermii, urazach czaszkowo - mózgowych, obrażeniach klatki piersiowej, urazach mnogich, złamaniach, krwotokach

doc. dr n. med. Edyta Kędra - DZIEKAN

doktor nauk medycznych (z zakresu medycyny) - 2004 r.
wykładowca WSM w Legnicy od grudnia 2009 r.
prodziekan WSM w Legnicy od 01 października 2010 r. do 29 lutego 2012 r.
dziekan w WSM w Legnicy od 1 marca 2012 r.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Od października 2010 r. na stanowisku Prodziekana. Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Posiada stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich. Jest autorką artykułów dotyczących jakości usług medycznych, problemów przemocy wobec dziecka, zagadnień z zakresu gerontologii i geriatrii. Uczestniczka licznych konferencji naukowych. Członek Głogowskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Jakości.

 • Pielęgniarstwo europejskie
 • Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Fizjologia
 • Teoria pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne
 • Seminarium licencjakie i magisterskie

mgr Koprowska Beata

 • Psychoterapia
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

mgr Czesław Kowalak - WICEKANCLERZ


mgr historii – 1957 r.
Wicekanclerz WSM od 01.09.2006 r.

mgr Kuka Joanna

 • Resuscytacja dorosłych
 • Techniki przenoszenia chorych
 • Seminarium licencjackie
 • Dyskusja przypadków klinicznych

 • dr n. med. Kurcz Jacek

  • Radiologia
  • Nowoczesne techniki diagnostyczne

mgr Laurowski Tadeusz

 • BHP

mgr Lenkiewicz Renata

 • j.niemiecki

mgr Lipiec Emilia

 • j.niemiecki

dr n. med. Mazurek Jerzy

 • Psychologia

dr hab. Wojciech Mędrala - prof. nadzw. WSM


dr n. medycznych – 1988 r.
dr hab. n. med. w zakresie chorób wewnętrznych – 2000 r.
zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego WSM od 01.10.2006 r.

Autor ok. 122 publikacji w większości z dziedziny Alergologii klinicznej i eksperymentalnej.
Promotor prac doktorskich, zakończonych nadaniem stopnia dr nauk medycznych.
Pracuje jako profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii.


lek. med. Mishenyova Walentyna - specjalista psychiatrii

 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Psychologia
 • Problematyka uzależnień

mgr Mytkowski Tomasz

 • j.angielski

mgr Paczkowska Liliana

 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne - pediatryczne
 • Pediatria

mgr Aleksander Pękała – KANCLERZ


mgr w zakresie finansów i bankowości – 2002 r.

Wicekanclerz WSM od 01.01.2009 r.
Aleksander Pękała posiada tytuł magistra, jest absolwentem studiów dziennych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1997-2002) kierunku finanse i bankowość. Główny specjalista ds. finansowych projektu "Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek 2006-2008" w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, największego projektu szkoleniowego realizowanego na Dolnym Śląsku, w ramach Priorytetu 2 - WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH.
Był odpowiedzialny za kompleksowe skonstruowanie budżetu projektu, nadzór nad jego wykonaniem podczas całego projektu, ostateczne rozliczenie projektu. Podczas oceny merytorycznej budżet projektu został oceniony na 19,5 pkt (max 20 pkt). Pierwotna wartość projektu wynosiła 3 692 620 zł. Aleksander Pękała zrealizował budżet w 98,1%. Obecnie pełni funkcję kierownika projektu "Poszerzenie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy"


mgr Pękała Krystyna

 • j.rosyjski

mgr Pękała Piotr

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy masażu klasycznego

dr n. ekonomicznych Ryszard Pękała – PROREKTOR do spraw rozwoju


PROREKTOR do spraw rozwoju
Kanclerz WSM - 01.12.2004 r. - 31.12.2010 r.
Dr nauk ekonomicznych - 2002 r.
założyciel stowarzyszenia oświatowego Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego - 1994 r.
Inicjator i założyciel Wyższej Szkoły Medycznej - 2004 r.
Uczestnik wielu konferencji naukowych.

dr n. med. Petryszyn Paweł

 • choroby wewnętrzne

prof. dr hab. Pielka Stanisław - specjalista chirurg

 • Anatomia
 • Angiologia z elementami chirurgi naczyniowej
 • Transplantologia
 • Leczenie ran

doc. dr n. med. Jolanta Pietras


dr n. med. w zakresie medycyny położnictwa – 2006 r.
wykładowca WSM od 01.10.2006 r.
Prodziekan Wyższej Szkoły Medycznej 01.02.2009 r. - 30.09.2010 r.
Dziekan Wyższej Szkoły Medycznej od 01.10.2010 r. do 29.02.2012 r.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Od 2009 roku na stanowisku prodziekana, a także specjalisty do spraw programowych szkoleń specjalizacyjnych. Współpracuje z kilkoma ośrodkami edukacyjnymi na Dolnym Śląsku w zakresie działalności dydaktycznej. Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny-położnictwa. Jest autorem i współautorem łącznie około 50 publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach medycznych, a także promotorem i recenzentem około 200 prac licencjackich. Nagradzana licznymi wyróżnieniami. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Primus Inter Pares. Autorka programów nauczania w zakresie szkoleń specjalizacyjnych. Od 2009 r. Przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Członek zespołu redakcyjnego serii zeszytów naukowych Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis. Członek komitetów organizacyjnych, komitetów naukowych oraz kierownik naukowy konferencji naukowych. W 2010 r. za działalność i osiągnięcia naukowe uhonorowana Nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy.


 • Ciąża i poród uliczny
 • Ginekologia i położnictwo
 • Metodologia badań naukowych
 • Badania naukowe
 • Dietetyka
 • Medycyna alternatywna
 • Podstawy masażu klasycznego
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

dr hab. Pilecki Witold - specjalista chorób wewnętrznych

 • Fizjologia
 • Badania fizykalne

doc. dr n. med. Wiktor Marian Piotrowski


Wykładowca na WSM od 01.10.2008 r.
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu.
Dr n.med. - 1987 r.

Uczestnictwo na kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. 13 referatów wygłoszonych na zjazdach, sympozjach i kongresach. Opublikowanie ok. 22 prac naukowych w czasopismach.
Członek wielu towarzystw zawodowych i naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy.
Wydał drukiem kilka książek medyczno-historycznych.
Prowadził i pełnił funkcję zastępcy ordynatora oddziału kardiologicznego w Hameenlinna, Manta i Lahti (Finlandia).

 • Badania fizykalne
 • Zdrowie publiczne
 • Ratownictwo medyczne
 • Badanie fizykalne
 • Metodyka nauczania pierwszej pomocy i KPP
 • Medycyna katastrof
 • Metodologia badań naukowych z elementami statystyki
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Higiena i epidemiologia
 • Seminaria licencjacki i magisterskie

mgr pielęgniarstwa Krystyna Przybyła


mgr pielęgniarstwa
Wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej od 2004 r.
 • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • Pielęgniarstwo europejskie
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Onkologia (część pielęgniarska)
 • Seminarium licencjackie

mgr Rajczakowska Teresa

 • Kurs szczepień ochronnych

mgr Reszko Małgorzata

 • Interpretacja zapisu EKG

mgr Rogala Alicja

 • Pielęgniarstwo europejskie

lek. med. Rossudowski Piotr

 • Traumatologia narządu ruchu
 • Seminarium licencjackie

dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski - REKTOR, prof. WSM


dr n. farm. - 1969 r.;
dr hab. n. farm. w zakresie chemii organicznej - 1978 r.
zatrudniony na stanowisku prof. WSM od 18.11.2004 r.

W swoim dorobku posiada 44 publikacje naukowe. Promotor prac doktorskich, liczne recenzje prac doktorskich.
Uczestnictwo w Zjazdach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Wykładowca i Kierownik Katedry Chemii Organicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Rektor WSM od 30.08.2005 r.
 • Farmakologia
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Toksykologia

mgr Rzewuska-Krawczyszyn Helena

 • j.angielski

mgr Salik Katarzyna

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne

mgr Słupska-Kartaczowska Małgorzata

 • Pielęgniarstwo neurologiczne

dr Szalewicz Agata

 • Mikrobiologia i patofizjologia

mgr Szczebel Krystyna

 • Podstawy biostatystyki

lek. med. Szczeniowski Adam

 • Intensywna terapia
 • Resuscytacja dzieci
 • Seminarium licencjackie

mgr Szełemiej Mariusz


mgr Szurkało Aneta

 • j.niemiecki

doc. dr hab. n.med. Stanisław Szymaniec - prof. nadzw. WSM


dr n. med. – 1970 r.
dr hab. n. med. w zakresie immunologii – 1979 r.
zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego WSM od 01.08.2006 r.
specjalista okulista

Promotor przewodów doktorskich. Uczestnik kursów zagranicznych m.in. w Niemczech, Szkocji.
Liczne publikacje na sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Promotor prac doktorskich i magisterskich. Recenzje prac doktorskich na Akademiach Medycznych we Wrocławiu, Katowicach i Szczecinie.
Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych. Recenzje z projektów grantu dla Komitetu Badań Naukowych (KBN). Realizacja 6 grantów oraz projektów badań IITD.

 • Anatomia
 • Okulistyka
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

mgr Turek Przemysław

 • j.angielski

mgr wachowiak Michał

 • j.angielski

mgr Widz Joanna

 • studia BHP - Popularyzacja zagadnień BHP

mgr Wiercińska Krystyna (pedagogika)

 • Andragogika

dr n. hum. Witkowska Celina

 • Andragogika
 • Dydaktyka w pielęgniarstwie

dr hab. n. med. Anna Wolańczyk-Mędrala - prof. nadzw. WSM


dr n. med. – 1988 r.
dr hab. n. med. w zakresie chorób wewnętrznych, alergologii – 2006 r.
zatrudniona na stanowisku prof nadzwyczajnego WSM od 14.09.2007 r.
W swoim dorobku posiada ponad 30 publikacji naukowych z zakresu alergologii.

Ponad 30 prac naukowych przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych m.in w Rotterdamie, Sztokholmie, Madrycie, Brukseli, Berlinie, Budapeszcie, Lizbonie.
Wykładowca na Akademii Medycznej we Wrocławiu


prof. dr hab. Woytoń Janusz

 • Położnictwo i ginekologia
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

dr n. med. Woźny Wojciech

 • Chirurgia
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Chirurgia dziecięca
 • Onkologia
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

mgr Zagożdżon Jan

 • Fizjologia (BHP)

mgr Zbieg Grażyna

 • Zdrowie publiczne
 • Dydaktyka w pielęgniarstwie

mgr Zielonka Wiesław

 • Pielęgniarstwo specjalistyczne-chirurgiczne
 • Chirurgia
do góry 
Mapa serwisu Webmaster